Koku Giderme | Çağdaş Ozon
background
Koku Giderme

Ozon sistemlerinin en biline özelliklerinden bir koku giderme özelliğidir. Yoğun kokunun bulunduğu mahallerde yapılacak uygulamalar ile koku giderimi sağlanabilmektedir. Özellikle organik bazlı koku üreten ortamlarda başarıyla uygulanabilmektedir.

Sistem/Cihaz Özellikleri:

Ozon Sistemleri kapasitemiz 200 mgr/h ile 5000 gr/h arasında değişmektedir. Koku ihtiva eden her ortam için farklı kapasiteler mevcuttur. Hacimce nispeten küçük mahallerdeki kokuları, ozon gazı ile doğrudan yok etmek mümkün olmaktadır. Nispeten büyük hacimlerde ise, koku içeren havanın bir  noktada toplanıp, kurulacak sistem ile koku giderimi sağlanmaktadır.

Kullanım Yerleri:

 • Konutlar
 • Sanayi mutfakları
 • Yemek üretim tesisleri
 • Oteller
 • Hastaneler
 • Atıksu arıtma tesisleri
 • Enerji santralleri
 • Kesimhaneler
 • Gübre üretim tesisleri
 • Gıda üretim ve kurutma tesisleri
 • Entegre et tesisleri
 • Kimyasal üretim tesisleri

Diğer Sistemlere Göre Avantajları:

 • Doğal yolla üretildiğinden sarf malzeme gideri yoktur.
 • Rakiplerine göre daha hızlı tepkimeye girerek daha hızlı sonuç verir.
 • Koku giderimi bakımından bilinen en güçlü sistemdir.
 • İşletme maliyeti düşüktür.
 • İşletmesi kolay bir sistemdir.