Et Ürünleri | Çağdaş Ozon
background

Kırmızı et sektöründe ozon sistemleri kullanımı oldukça yaygın bir durumdur. Ozon Sistemleri tarafından üretilen ozonun gaz ve su uygulama yöntemlerini kırmızı et üstünde anti rnikrop ajanı olarak kabul edilmektedir. 2001 yılında ozonun bir gıda içeriği olarak kabulünden sonra ozonun, ham ziraat ürünleri için hazırlama, paketleme ve saklama aşamalarında içerik olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Kırmızı Et işletmelerinde çalışma alanlarının, işletme zemininin ve ekipmanlarının periyodik olarak dezenfeksiyonunda ozon kullanımı son yıllarda yaygınlaşmaktadır. Bunun yanı sıra kesim hattında karkasların duşlanma aşamasında, et ve et ürünlerinin ambalajlanmasında ve depolanmasında ozon kullanılmaktadır.

Uzun yıllardır yapılan çalışmalarda, suyun tek başına veya organik asitlerle birlikte kullanımıyla, karkaslardaki mikrobiyel yükü etkili olarak azalttığı belirlenmiştir. Daha sonra yapılan çalışmalarda, ozonlanmış suyun tek başına veya asetik asit ve laktik asit içeren organik asitler gibi çeşitli sanitasyon ajanlarıyla birlikte kullanımının, karkaslardaki mikrobiyolojik yükü azaltmakta daha da etkili olduğu saptanmıştır.

Ozon jeneratörü ile ozon sistemleri kullanıldığında, suda ve üründe hiçbir atık üretmediği için ürünün renginde ve tadında bir değişiklik yaratmaz. Aynı zamanda ürünün raf ömrünü uzatır. Ozon klora kıyasla; Bakterileri öldürme hızı 3000 kat daha fazladır.

Tavukçuluk Sektöründe Ozon Sistemleri Kullanımı sektörde sıkça rastlanılan bir durumdur. Ozon Sistemleri kullanım alanları içinde tavukçuluk işlemlerinde su kullanımı çok büyük önem taşımaktadır. Yolunma, haşlama, parçalama ve soğutma aşamalarında temizlik amacı ile kullanıldığı gibi tesisin temizliğinde de su kullanılır. Piliç başına genellikle ortalama 26.5 litre su kullanılır. Sıfır dışkı toleransı için piliç başına ortalama 12-19 litre su kullanımı gereklidir.

Besleme - vücut ağırlığı oranı ile birlikte piliç başına kullanılacak su miktarı da sürekli gözlenmiş olur. Tesiste kullanılacak suyun bakteriden arındırılması için klor kullanımından günümüzde Avrupa ve Amerika'da bir çok firma vazgeçmektedir; bunun başlıca sebebi dezenfeksiyon için kullanılacak kimyasalların ürünün kalitesini bozması ve satışını zorlaştırmasıdır.

Tavukçuluk ve Enerji Tavuk işleme tesislerinde piliç karkasları klorlu soğutma banyosunda dezenfekte edilir. Su bir kere kullanıldıktan sonra bir daha kullanılmaz ve yeni karkas için tekrar 3.3 "C'ye kadar soğutulur. Bu işlem, işletme için hem elektrik, hem su, hem de klor masrafı demektir. Tesiste ozonlu su kullanımı bu giderlerinin azaltılmasını sağlar, aynı zamanda tesisin dezenfeksiyonunda da ozon kullanılır. Piliç başına kazanılan enerji miktarı 12 Wat olarak hesaplanmıştır.

Tavuk çiftliklerinde ciddi miktarlarda su kullanılır. Bu suyun işletmeye etkin biçimde arıtılarak geri döndürülmesi, işletme giderlerinde azalma, başka bir deyişle zarardan kar anlamına gelecektir. Tavuk üretim sektörü, yüksek hacimli ancak düşük karda olan bir sektördür, beslenme ile elde edilen vücut ağırlığı, gramlarla oranlanır. Bu orantıdaki küçük değişimler, kar ile zarar arasındaki farkı ortaya çıkaracaktır.

Bu işletmelerde Ozon kullanılmasındaki en önemli sebepler arasında bilinen en kuvvetli oksidan olması, Mikroorganizmaları yok etmesi, Kimyasalları yok etmesi, Çalışmaların klordan daha etkin ve güvenli olduğunu göstermesi, Raf ömrünü arttırması ve Çevre dostu olması sayılabilir.

Eğer firmanıza ozon sistemi kurma imkanınız var ise kurmanızı öneriyoruz. Çağdaş Ozon Sistemleri firması olarak son ozonlama teknolojilerini kullanarak bu işlemi yapmaya hazırız. Aramaktan çekinmeyiniz.