Hava Ölçüm Cihazı | Çağdaş Ozon
background

Ozon kontrol cihazları 2 ayrı set değeri girilebilen hava kontrollü cihazlardır. Birinci set durumu ortamda bulunmasını istediğimiz ozon konsantrasyonunun alt ve üst değerlerini girmemizi sağlar. İkinci set durumu acil durumlarda insan sağlığını tehdit edebilecek değerin ayarlanıp bu değerde alarm durumuna geçmesini sağlamaktadır. Ozon kontrol cihazı dijitaldir ve kontrolleri analog olarak yapılmaktadır. Cihazın kalibrasyonu fabrika çıkışında ayarlanmıştır ve kalibrasyonu otomatik olarak yapılmaktadır.