Tarım Sektöründe Ozon Sistemleri


Tarım sektöründe ozon sistemleri konusuna değineceğiz. Ozon makinası, tarım sektörünün her aşamasında güvenle kullanılabilir. Ozon makinası, tarım sektörünün her aşamasında güvenle kullanılabilir. Her şeyden önce ozon hiçbir şekilde kötü kalıntı bırakmamaktadır. Kalıntısı sadece suda çözünmüş oksijen, havada da gaz haldeki oksijen olduğu unutulmamalıdır.

Tohum Sektöründeki Uygulamaları : Tohum üretiminde tohumun herhangi bir hastalık yapıcı organizmalar içermemesi gerekmektedir. Bu sağlıklı ve verimli ürün elde edilmesinde en önemli etmenlerden biridir. Firmalar bunu sağlayabilmek amacıyla tohumları en son ambalajlamadan önce üretim prosesinde çeşitli dezenfektanlarla sağlamaya çalışmaktadır. Buda işletme maliyetlerini artırmaktadır. Bu konuda en etkili ve ekonomik çözüm ozonla tohumun, üretim ortam havasının ve diğer kullanılan ekipmanların dezenfeksiyonudur. Ozon, tohum üretim prosesinde diğer dezenfektanlar gibi ozonlu su olarak veya ortam havasında gaz halde kullanılabilmektedir.

Toprak Sterilizasyonundaki Uygulamalar : Toprak zararlılarını yok etmek amacıyla kullanılan kimyasallar, toprağın ve bitkilerin biyolojik dengesini bozarak, bitkilerin zararlılarla ve hastalıklarla mücadele gücünü düşürmektedir. Günümüzde tarım sektöründe, ozonla toprak sterilizasyonunun özellikle tercih edilmesinin nedeni, hem toprağın kimyasal ve biyolojik dengesini hem de bitkilerin biyolojik dengesi korumasıdır. Ayrıca ozon, oksidasyon gücünün çok yüksek olması ve bilinen en kuvvetli dezenfektan olması sebebiyle, mevcut kimyasallara oranla çok daha etkilidir. Ozon gazının çok kısa bir reaksiyon süresi vardır. Bu nedenle uygulama ortamında anlık etki göstererek diğer dezenfektanlardan daha az bir temas süresiyle dezenfeksiyonu tamamlar. Daha önce kullanılan hidrojen peroksit, metil bromid gibi kimyasallardan kalan topraktaki kalıntaları da yok etmesi önemli bir faktördür. Ozon sadece elektrik ve havadan üretildiği için zararlı kimyasallar gibi taşınma ve saklanma sorunu yoktur.

Seracılık Sektöründeki Uygulamalar : Seralarda bitkinin yetiştirildiği ortamda oluşan mikrobiyal kirlilikler, bitkiden alınan verimi olumsuz yönde etkilemektedir. Seralarda, sera içi havasının sürekli yüksek nemli ve ılık olması ; ortamı bitki hastalık etmenleri için çok uygun kılmaktadır. Bu nedenle de özellikle yıl boyu üretimin sürdürüldüğü seraların hastalık yapıcı organizmalardan arındırılması temizlenmesi gerekmektedir. Kullanılan sulama suyunun ozonlanması, hem suyu dezenfekte ederek mikrobiyal kaynaklı bulaşmaların engellenmesini, hem de su ile birlikte ortama verilen ozon sayesinde toprak, viyol gibi bitki ortamlarının sterilizasyonunu sağlamaktadır. Özellikle damlama veya springleme şeklinde ozonlu su kullanımıyla etkili bir dezenfeksiyon gerçekleşmektedir. Ozon, sera alanında gaz halde uygulandığında, ortam havasını mikroorganizmalardan arındırarak temizlediği gibi oksijen konsantrasyonunu da artırarak bitkinin rahat nefes almasını sağlar.

Sera Sulama Suyunun Ozon Gazı İle Dezenfeksiyonu Ve Sonuçları Ozon ortamda, suda ve üründe hiçbir atık üretmediği için (tekrar oksijene dönüşür) Ürünün renginde ve tadında bir değişiklik yaratmaz. Ozon kullanımı ürünün raf ömrünü uzatır. Sulama suyuna uygulanan ozon, suyun dezenfeksiyonu yanında uygulama toprağındaki mikroorganizmalarında dezenfeksiyonunu sağlamaktadır. Ozon suda veya ortamda belli bir bozunma süresi sonunda tekrar hammaddesi olan oksijene dönüşmektedir. Kısacası suda veya herhangi bir ortamda kalıntı bırakmamaktadır. Böylece sulama suyunun dezenfeksiyon amaçlı kullandığınız diğer dezenfektanların kullanılmasına gerek kalmamaktadır.

Eğer firmanıza ozon sistemi kurma imkanınız var ise kurmanızı öneriyoruz. Çağdaş Ozon Sistemleri firması olarak son ozonlama teknolojilerini kullanarak bu işlemi yapmaya hazırız. Aramaktan çekinmeyiniz. Ofis : 0 322 239 77 50 ---- GSM : 0 507 984 45 49