Ozon Sistemi Konusunda Eğitim ve Destek Hizmetlerimiz


Çağdaş Ozon gönderilen su numunelerinin kimyasal ve bakteriyolojik analizleri ve suyun kullanım amacına göre analiz sonuçlarının yorum ve değerlendirme raporunun hazırlanması

Su analiz laboratuvarları kuruluşu ve laboratuvar personelinin, analizlerin yapılması ve yorumlanması konularında eğitimi

Gıda işletmelerinde kullanılan; kazan suyu, üründe kullanılan su, içme suyu, veya temizlikte kullanılan suların istenilen özelliklerde olması için gerekli kontrol ve takip sisteminin kuruluşunda verilen Su Kritik Kontrol Nokta Tayini eğitim ve danışmanlık hizmetleri.